team

team

Peter Defesche is actief als architect, stedenbouwkundige, docent en onderzoeker. Tevens heeft hij regelmatig zitting in verschillende jury’s en commissies. Opgeleid aan de TU Delft, was Defesche vanaf 1987 verbonden aan OD205. Vanaf 1998 werd hij directeur/eigenaar van dit in 1938, onder een andere naam, opgerichte bureau dat werd voortgezet als OD205 architectuur bv. In die functie was hij verantwoordelijk voor belangrijke projecten voor opdrachtgevers als de Universiteit Twente, de Koninklijke Bibliotheek, de gemeente Amsterdam  en het AMC. Defesche heeft omvangrijke stedenbouwkundige plannen gerealiseerd, zoals het Westerdokseiland en Grote Rieteiland (IJburg) in Amsterdam en een aantal aansprekende woningbouwprojecten.
 
Jef van den Putte heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een grote diversiteit aan opgaven, waar woningbouwprojecten, werken voor universiteiten en kantoorgebouwen een belangrijk deel van uitmaken. Daarbij is veel ervaring opgedaan met opgaven rondom het aanpassen, uitbreiden, renoveren en herontwikkelen van bestaande gebouwen. De renovatie van de Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, momenteel in uitvoering, is daar een goed voorbeeld van. Met het onderzoek Wonen zonder zorg(en) heeft hij in 2015 verschillende scenario’s voor verzorgingstehuizen in kaart gebracht.
Van den Putte is in 1997 afgestuurd als architect aan de TU Delft. Van 2007 tot 2016 werkte hij vanuit zijn bureau jefvandenputte architectuur. Daarvoor was hij werkzaam bij OD205 architectuur bv.
 
Vanuit de wens zichzelf te blijven vernieuwen en het bureau te versterken, hebben Peter Defesche en Jef van den Putte in 2016 gezamenlijk het bureau Defesche Van den Putte, architectuur en stedenbouw, opgericht. 

U bent hier