Arcam, Architect in Residence

Arcam, Architect in Residence

Peter Defesche vervult in 2018 opnieuw de rol van Architect in Residence voor het Architectuurcentrum Amsterdam. Waar 2017 voor Arcam in het teken stond van Versnellen en Vertragen – beide noodzakelijke strategieën om de grote verdichtingsopgave voor Amsterdam van een kader te voorzien -  zal in 2018 het accent verschuiven naar achtergronden en onderbouwingen van de enorme verdichtings- en transformatieopgave waar de stad zich voor gesteld ziet. De hoogbouwdebatten krijgen hoe dan ook hun vervolg, Arcam werpt alvast licht op de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen en op de ambities die in de partijprogramma’s waar het architectuur en stedenbouw betreft zijn verwoord. Ontwerponderzoek op locatie, dat een zestal studio’s en een mooie compacte tentoonstelling in december opleverde zal in 2018 opnieuw zijn vorm vinden; nieuwe plekken komen in beeld, nieuwe strategieën worden er vrijmoedig op geprojecteerd, gesprekken met belanghebbenden en geïnteresseerden zullen ook in 2018 boeiende Arcamavonden opleveren. De stad heeft het extreem druk, de stad doet en denkt, en Arcam richt de schijnwerpers op wat essentieel is het komende jaar.

U bent hier