Architect In Residence in Amsterdam

Architect In Residence in Amsterdam

Begin 2019 is er voor Peter Defesche een einde gekomen aan het werk als Architect in Residence voor ARCAM. In de afgelopen periode van twee jaar is met debatten, workshops en publicaties de actualiteit van het plannen en bouwen in Amsterdam op de voet gevolgd en is er aan de belangrijkste stadsdebatten een podium geboden. Het Parool weidde er op zaterdag 2 februari jl. een uitgebreid artikel aan, waarin een paar van de belangrijkste aanbevelingen van de afgelopen periode nogmaals de revue passeerden. Lees hier het artikel in het Parool. Foto: Florence Droogne.

U bent hier