werkwijze

werkwijze

Defesche Van den Putte zoekt voortdurend naar de essentie van de opgave, naar nieuwe oplossingen en uitdrukkingsmogelijkheden en naar de best passende rol voor de architect in het grotere maatschappelijke veld. De werkwijze die dvdp daarbij hanteert is steeds gericht op de architectonische kwaliteit van het plan zelf. In dat proces speelt een aantal onderwerpen een belangrijke rol:
 
de opgave
Welke wezenlijke vraag bevindt zich achter de opgave en wat ligt daaraan ten grondslag? Door wie en hoe gaat het gebouw gebruikt worden? dvdp verdiept zich in de specifieke kenmerken van elk project; vooral zo kan het bureau ontwerpen maken die de vraag overstijgen. Elk gebouw krijgt daarmee een eigen en onverwisselbaar karakter.
 
team
Samen met opdrachtgevers, experts, bouwers, gebruikers en andere ontwerpers zoekt dvdp naar het best denkbare ontwerp voor de opgave. In dit proces neemt dvdp een initiërende en verbindende rol op zich en gaat daarin oplossingsgericht te werk. Zo ontstaat er ruimte in elk proces voor de integratie van alle betrokken ontwerpdisciplines en technische specialismen.
 
proces
Ontwerpprocessen zijn vaak complex. dvdp zorgt voor een gestructureerd en open proces waarin alle motieven, overwegingen en gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. Door het scheppen van helderheid kunnen gedurende het ontwerptraject en de uitvoering steeds de juiste beslissingen worden genomen.
 
permanente ontwikkeling
dvdp wil continue blijven veranderen, zich vernieuwen en verbeteren. Illustratief daarvoor is – naast de ontwikkeling van het werk zelf – onze betrokkenheid bij ontwerpend onderzoek en het architectuuronderwijs.

U bent hier