Amstel III wordt gemengde stadswijk

Amstel III wordt gemengde stadswijk

De transformatie van grote delen van Amstel III in Amsterdam, tot voor kort alleen bekend als monofunctioneel werkgebied voor kantoren en bedrijven, krijgt met het stedenbouwkundig plan van dvdp, in opdracht van Certitudo Capital en in samenwerking met R&D van de Gemeente Amsterdam, een nieuwe impuls.

In het voorlopige stedenbouwkundig plan is er sprake van een aantal grote woningbouwprojecten, zodat het plangebied als geheel een woon- en werkwijk wordt, met een stedelijke functiemenging, waar op strategische plekken ook commerciƫle functies en voorzieningen worden toegevoegd. Nieuwe leidraad in dit voorstel is een groene infrastructuur van buurtparken en groene corridors die eenheid en karakter verlenen aan het totale plangebied. De architectonische uitwerking van de nieuwe stadsblokken, allen aan die groene verbindingen gesitueerd, wordt door een klein aantal architecten, waaronder dvdp, ter hand genomen.

U bent hier