Presentatie Wonen zonder zorg(en)

Presentatie Wonen zonder zorg(en)

De resultaten van het onderzoek Wonen zonder zorg(en) zijn op 10 mei gepresenteerd op het symposium “Langer thuis dankzij het verzorgingshuis?” in Rotterdam. Daarnaast zijn de resultaten toegelicht op een symposium voorafgaand aan de Hedy D’Ancona-prijsuitreiking op 20 juni. Samen met de Veldacademie en vormgeefster Boudewien van den Berg, heeft Jef van den Putte bekeken in hoeverre verzorgingstehuizen een tweede leven kunnen krijgen als woonvoorziening voor ouderen. Op basis van het onderzoek is een instrumentarium ontwikkeld voor ontwerpers en probleemeigenaren om met deze opgave aan de slag te gaan. Wonen zonder zorg(en) is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

U bent hier