Aan de kade, Diemen

Aan de kade, Diemen

De bebouwing van deze plek in Diemen is als boegbeeld van de hele ontwikkeling van Plantage de Sniep bedoeld om voorbeeldig te zijn. Dit is de enige plek in het stedenbouwkundig plan die aan de westzijde van de Spoordijk is gelegen en is die direct verbonden is met Diemen centrum. Prominent gelegen aan aan de Muiderstraatweg werkt de bebouwing op deze locatie als vooruitgeschoven post voor de nieuwe wijk. De zichtbaarheid van deze plek voor heel Diemen en de zichtlijnen vanuit de locatie op het omringende water, de openbare ruimte en het hele stedelijke gebied maken deze locatie daarnaast tot een voortreffelijke en bijzondere plek om te wonen. Zoals Plantage de Sniep als geheel een verbindende schakel vormt in de plankaart van Diemen als geheel – tussen centrum en omringend landschap – vormt deze plek op kleinere schaal een belangrijke schakel tussen de nieuwe wijk en het centrum.

Een plek die vraagt om een zelfverzekerd architectonisch gebaar als antwoord op deze kwaliteiten, maar tegelijkertijd een plek waar intelligent omgegaan dient te worden met de schaalverschillen in de nabije omgeving zodat het uiteindelijke resultaat hier naadloos past, in alle opzichten. De oplossing die we op het niveau van de verkaveling aandragen - de plek is te groot om het volume als een enkel gebouw op te kunnen vatten, maar te klein om van een eigen buurtje te kunnen spreken -  is die van een stedelijk ensemble. Dat stedelijk ensemble bestaat uit een viertal open en deels openbare ruimten en een tweetal gebouwen.

Op deze manier ontstaat een structuur van openbare ruimten die het hele schiereiland toegankelijk maakt, en waar alle openbare ruimte geflankeerd worden door adressen of een openbare functie. Die structuur is weer op een vanzelfsprekende manier verbonden met de Muiderstraatweg, de Nicolaas Lublinkstraat en de Prins Bernhardlaan en zo met het centrum, de openbare voorzieningen daar en het openbaar vervoer. Dit ruimtelijk kader van openbare ruimten wordt van een contour voorzien door twee bouwblokken aan weerszijden van het centrale pleintje: het westelijk blok aan de punt zelf en het oostelijk blok aan de spoordijkzijde. Beide blokken hebben nog een extra - collectieve en niet openbare -  kwaliteit, dus exclusief als domein van bewoners.

Het bouwprogramma kent drie hoofdcomponenten: het wonen vertegenwoordigt het overgrote deel van het bouwvolume, het gebouwde parkeren vormt een doorgaande parkeerlaag onder beide blokken en het binnenplein door en de horecagelegenheid is programmatische weliswaar een voetnoot in het programma, maar voor de openbaarheid van de plek van grote betekenis.

In de architectonische uitwerking tot schetsontwerp zijn architectonische elementen aangedragen die aan de appartementengebouwen een passende schaal geven en de gevels een vriendelijk en tot de verbeelding sprekend uiterlijk bezorgen. Voor de architectonische verschijningsvorm is een evenwicht gezocht tussen de expressie van het individuele appartement en de expressie van het blok als geheel. Met veel energie is gezocht naar beeldende oplossingen die de gebouwen als geheel bijzonder maken  en die beeldende kwaliteit is geen losse stijloefening maar steeds hecht verbonden met  feitelijke woonkwaliteiten. Het alledaagse van het wonen kan op deze manier  en op deze plek bijzonder worden.     

datum

2016

opdrachtgever

Kondor Wessels Projecten

programma

ca. 250 woningen, parkeergarage 300 plaatsen, horeca

team

Defesche Van den Putte (architect)

Vollmer&partners (ontwerp openbare ruimte)

beelden

3D capacity

U bent hier