Erfgooiersstraat, Hilversum

Erfgooiersstraat, Hilversum

Het project Erfgooiersstraat in Hilversum Noord is een directe voortzetting en uitwerking van het stedenbouwkundig plan van de hand van OD205 architectuur bv uit 2007 voor dit gebied. De stedelijke vernieuwing van deze bestaande woonbuurt bestaat uit een drietal bouwprojecten, waarvan de Erfgooiersstraat de eerste en omvangrijkste is.

Behalve ruimtelijke karakteristieken, is de bestaande sociale structuur van de buurt nadrukkelijk een conditie voor vernieuwing geweest. Momenteel is Hilversum Noord een wijk met een grote voorraad kleine goedkopere huurwoningen, waarbij dit deel van de wijk zich kenmerkt door een betrokken bewonersgroep en een hechte sociale structuur. De bewoners van de te behouden woningen zijn dan ook bij het ontwikkelingsproces zelf direct betrokken.

Naast de wens om veel van de stedenbouwkundige eigenschappen te behouden, en nieuw te bouwen naar voorbeeld van Dudok’s bestaande portieketagewoningen, was het hard nodig om de bestaande woningvoorraad te verbeteren, in dit geval met vervangende nieuwbouw. In dit nieuwbouwproject zijn 183 bestaande appartementen door 99 nieuwe appartementen en 20 grondgebonden woningen vervangen. Alle nieuwe woningen zijn vooral ook in kwalitatieve zin een flinke stap vooruit gegaan ten opzichte van de bestaande voorraad: ruimer in oppervlak, comfortabeler in gebruik, zuiniger met energie, en voorzien van een grote buitenruimte. Dankzij een stallingsgarage voor 124 auto’s, onder de bouwblokken gesitueerd, kunnen de omliggende straten hun groene inrichting behouden.

Een gebouwenrij met galerijontsluiting aan de straatzijde voegt zich niet automatisch in deze context. Daarom is veel aandacht besteed aan de geleding en materialisering van de gevels van de woongebouwen, met een karakteristiek gevelbeeld als gevolg. De architectonische typologie sluit op deze manier aan bij de gewenste beeldkwaliteit.

periode

2007-2011

opdrachtgever

De Alliantie Ontwikkeling

programma

99 appartementen

20 woningen

stallingsgarage 124 auto's

120 m2 bedrijfsruimte

opdracht

architect;

alle fasen bouwproject

fotograaf

Luuk Kramer

U bent hier