Renovatie gebouw H EUR, Rotterdam

Renovatie gebouw H EUR, Rotterdam

Gebouw H is de hoogbouwtoren van het oorspronkelijke gebouw van de Erasmus Universiteit (gemeentelijk monument, bouwjaar 1968). De opgave had betrekking op de renovatie van de begane grond (met centrale hal voor de hoogbouw), de 3everdieping, het tussenliggende trappenhuis en het verbindingsgebouw met de centrale hal van de C-hal (totaal 3.200 m2 bvo).

3e verdieping

Voor de 3everdieping is een ruimtelijk concept ontworpen voor de inrichting en de volledige casco renovatie/restauratie. De verdieping wordt gebruikt voor de herhuisvesting van een aantal Shared Service Centers van de universiteit en heeft het flexibele werken als uitgangspunt. Daarbij hebben de vergaderruimtes een centrale functie voor de onderliggende verdiepingen. De oude en donkere gangenstructuur is opengebroken en er is een lichte ruimte gemaakt met een afwisseling van open en gesloten programmaonderdelen. Onder de open ruimtes vallen open kantoorgebied, ontmoetingsruimte en loungeplekken. De gesloten ruimtes bestaan uit vergaderruimten, kantoren, brainstormruimtes, stilteruimtes en overlegruimtes. Deze worden afwisselend geplaatst aan de oost- en de westgevel, waardoor op een vanzelfsprekende manier variatie in sfeer en gebruik over de lengte van het gebouw worden gemaakt. De maatvoering van de programmaonderdelen is systematisch doorgevoerd in het plafondsysteem, waardoor eventuele aanpassingen in de opzet eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. De oorspronkelijk hogere plafondhoogte is hersteld. Er is gekozen voor een robuust materiaalgebruik, met het oorspronkelijk schone beton, metalen wanden en plafonds en veel glas en hout.

terreinverdieping

Op de terreinverdieping zijn voormalige werkplaatsen en logistieke ruimten omgebouwd tot studieruimten en collegezalen. Het betreft een volledige casco renovatie (binnen de monumentale eisen), waarbij veel aandacht is besteed aan de geluidswering en akoestiek i.v.m. de aangrenzende (hoofd) techniekruimten van het gebouw. Daarnaast zijn een aantal inpandige ruimtes omgebouwd tot hoogwaardig geklimatiseerde archieven voor de universiteitsbibliotheek. Eerdere renovaties in het monument zijn bepalend voor het materiaalgebruik in de algemene ruimtes, met onder andere schoon beton, zwarte stalen kozijnen en eikenhouten lattenplafonds.

 

periode

2011-2013

opdrachtgever

Erasmus Universiteit Rotterdam, EFB

programma

ca. 3.200 m2 bvo onderwijsruimte, flexibele kantoorruimte en archiefruimte

opdracht

architect

fotograaf

Roos Aldershoff

U bent hier