TechMed Centre, Universiteit Twente

TechMed Centre, Universiteit Twente

De bestaande Technohal van de Universiteit Twente ondergaat in de komende jaren een grootscheepse transformatie tot TechMed Centre. Het gebouw is in de jaren 70 van de vorige eeuw ontworpen en gebouwd als Procestechnologiehal, als annex aan het ernaast gelegen faculteitsgebouw van Chemische Technologie (inmiddels the Gallery) door OD205, voorloper van Defesche Van den Putte. De functie van de Technohal als ruimte voor grootschalige chemische proefopstellingen bestaat niet meer. Die techniek is vervangen door de modernere en sterk gedigitaliseerde versie. De laatste jaren was het gebouw daarom al in tijdelijk gebruik gegeven aan de AKI, maar inmiddels is de “glazen kathedraal”  - de bijnaam heeft ongetwijfeld te maken met de basiliekachtige doorsnede van de hal en de ruimtelijkheid die het oplevert - weer beschikbaar voor gebruikersgroepen van de UT zelf .  

De architectonische en culturele waarde van het gebouw, samen met de functionele en technische mogelijkheden, waren aanleiding om de Technohal een nieuwe bestemming te geven. In een vooronderzoek is vastgesteld welke architectonische eigenschappen van het gebouw - typologische kenmerken, bijzondere materiaaltoepassingen  en detailleringen  -  bij hergebruik (in feite een derde leven) richtinggevend zouden moeten zijn. Het nieuw te huisvesten programma bestaat uit onderwijs-, onderzoeks- en publieksfuncties. Die ruimten kunnen dankzij de flexibele opzet van de draagstructuur, de gevels en de installaties op een soepele manier in het gebouw worden ondergebracht.

De functionele noodzaak voor deze transformatieopgave wordt verder onderstreept door de wens van veel gebruikersgroepen om dit gebouw tot hun nieuwe wervende adres te maken. De vraag naar ruimte in dit gebouw is inmiddels groter dan het aanbod; de beste basis voor een transformatieopgave als deze.

datum

2015-heden

opdrachtgever

Universiteit Twente, Facilitair Bedrijf

programma

flexibele kantoorruimte, onderwijsruimten

team

Team T, bestaande uit:

Defesche Van den Putte architectuur en stedenbouw

Bo.2 Rotterdam

Buro Bogaarts (interieur)

Aronsohn (constructeur)

beelden

Roos Aldershoff, Laurens Kuipers, Hans Morren

U bent hier