Woonzorgvoorziening Slotervaart, Amsterdam

Woonzorgvoorziening Slotervaart, Amsterdam

Woonzorgvoorzieningen Geriatrische Revalidatie Slotervaart, Amsterdam

De opgave betreft de verbouwing van een groot deel van het bestaande verpleeghuis Slotervaart, waar 66 woon- en verblijfsvoorzieningen voor cliënten in de Geriatrische Revalidatiezorg, zeven plekken voor Palliatieve Zorg  en de daarbij behorende publieke voorzieningen, behandelruimten en backoffice zijn gerealiseerd.

Belangrijke stedenbouwkundige verandering is het verleggen van de hoofdentree naar de noordzijde van het gebouw, waarmee zo direct mogelijke toegang ontstaat tot alle delen van het gebouw. Deze publieke entree is bereikbaar via een nieuw ingericht voorplein. Dat pleintje krijgt een architectonische verbijzondering met de nieuwe gevels rondom. Binnen afzienbare tijd zullen die gevel zijn begroeid met planten, en krijgt deze hof een aangenaam groen karakter. Een tweede entree, voornamelijk bedoeld als onderdeel van een korte wandelroute voor cliënten rondom het gebouw, bevindt zich aan het terras op het zuidelijke binnenhof. Tussen deze twee buitenruimten bevindt zich, in het hart van het gebouw, het publieke deel van het gebouw: ruim en licht met een verzameling van alle sociale functies.

De woonverblijven zijn ondergebracht in de zuidelijk gelegen vleugel én in het middendeel van het gebouw, verspreid over verschillende bouwlagen. Het bestaande casco is maatgevend geweest voor het ontwerp van de aan de gevel gelegen kamers. In de middelste zone van het dubbelcorridor-principe van elke vleugel bevinden zich de sanitaire en overige ondersteunende voorzieningen. Elke woonlaag heeft één of meerdere woonkamer-lounges en vormen daarmee het sociale hart van de afdeling zelf. 

periode

2012-2015

opdrachtgever

Stichting Cordaan

programma

revalidatieafdelingen met 66 kamers en ca. 7.500 m2 bvo zorgcentrum

opdracht

architect

fotograaf

Roos Aldershoff

U bent hier