Dasselaarstraat, Hilversum

Dasselaarstraat, Hilversum

In opdracht van De Alliantie Ontwikkeling bv is een ontwerp gemaakt voor nieuwbouw op de plaats van de bestaande appartementengebouwen aan de Dasselaarstraat, de Erfgooierstraat, de Van Dijkstraat en de Verschurestraat in de uiterste noordoosthoek van Hilversum Noord.

Er is een verkavelingsopzet gekozen die uitgaat van een galerijontsluiting voor alle appartementen op de verdiepingen, van een eigen voordeur voor de appartementen op de begane grond en het gebruik van een stramienmaat van 7500 mm met een beperkt aantal uitzonderingen. De verkaveling doet recht aan de kwaliteit van de bestaande openbare ruimte: straatwanden maken waar nodig en het behouden van het groene karakter. Daarbij is de verderop gelegen vervangende nieuwbouw aan de Erfgooierstraat en de Jacob van Campenlaan (een project van De Alliantie en dvdp) als wervend voorbeeld gebruikt.

Met het toepassen van een rationeel en regelmatig bouwsysteem wordt een generiek planconcept gemaakt dat ruimte biedt aan een gevarieerd woningprogramma, van kleine studio’s van ca 50 m2 gbo tot aan grote woningen van ca 90 m2 gbo. Tenslotte gelden de kwaliteitseisen die voor De Alliantie bij nieuwbouw altijd een prominente rol spelen: heldere woningplattegronden die bruikbaar zijn voor veel verschillende bewonersgroepen, ruime privé-buitenruimten, overzichtelijke en veilige ontsluitingsstructuur, met een grote mate van efficiency, een compacte oplossing voor parkeerplaatsen en (fietsen)bergingen. Een heldere omkadering van ieders domein (privé, collectief en openbaar), zodat sprake kan zijn van een duurzaam gebruik van de hele woonomgeving, speelt eveneens een grote rol.

PERIODE

2015-2018

OPDRACHTGEVER

De Alliantie Ontwikkeling b.v.

PROGRAMMA

ca. 165 appartementen

OPDRACHT

architect

fotograaf

Luuk Kramer

U bent hier